Raporty oddziaływania na środowisko

ABW PROJEKT realizuje raporty oddziaływania na środowisko. Specjalizujemy się w raportach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć polegających na wydobywaniu kopalin. Opracowania spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa.