Projekty Zagospodarowania Złóż

ABW PROJEKT realizuje Projekty Zagospodarowania Złóż zarówno dla kopalń kruszyw naturalnych jak i kopalń kruszyw łamanych. Projekty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa m.in.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz.U. 2012 poz. 511).