Plany Ruchu Zakładów Górniczych

ABW PROJEKT wykonuje Plany Ruchu Zakładów Górniczych dotyczące zarówno eksploatacji z użyciem materiałów wybuchowych jak i dla złóż kruszyw naturalnych (w tym z urabianiem spod lustra wody).  Projekty są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa między innymi.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz.U. 2012 poz. 372).

Plan Ruchu 2Plan Ruchu 3 W

Plan ruchu 4