O nas

Sylwetka właściciela:
Andrzej Bolesław Witt (ur. 1982 r. we Wrocławiu, właściciel ABW PROJEKT) – absolwent Politechniki Wrocławskiej. Studia dzienne ukończone z wynikiem dobrym na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii w 2008 roku z tytułem magistra inżyniera (kierunek: górnictwo i geologia; zakres: eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż). Praca magisterska nagrodzona jako najlepsza praca dyplomowa przez Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Bogate doświadczenie w projektowaniu z zakresu: górnictwo odkrywkowe oraz ochrona środowiska, wzbogacone wiedzą praktyczną zdobytą podczas ponad pięcioletniej pracy w dozorze ruchu zakładu górniczego (w latach 2009-2014), potwierdzone uprawnieniami wydanymi przez OUG (kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu). Kontynuacją dotychczasowej działalności w branży projektowej było założenie w 2015 roku ABW PROJEKT (firmy realizującej projekty z zakresu: górnictwo odkrywkowe i geologia, oraz ochrona środowiska). Realizacja kilkudziesięciu projektów jako: kierujący zespołem, autor.

Andrzej Bolesław Witt
Doświadczenie zawodowe – mgr inż. Andrzej Bolesław Witt

Właściciel ABW PROJEKT
od grudnia 2015 – obecnie
w ABW PROJEKT Andrzej Witt

 • Zarządzanie firmą projektową.
 • Realizacja projektów jako: kierujący zespołem, autor.
 • Budowa małych zespołów eksperckich w celu realizacji złożonych projektów (np. Raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć).
 • Realizacja projektów z zakresu: górnictwo i geologia, rekultywacja, uwarunkowania środowiskowe.

Freelancer
lipiec 2014 – grudzień 2015
projekty wykonywane dla różnych firm
Realizacja projektów jako: kierujący zespołem, autor z zakresu: górnictwo i geologia, rekultywacja, uwarunkowania środowiskowe.

Specjalista ds. jakości / wyższy dozór górniczy (egzamin zdany w OUG we Wrocławiu)
listopad 2012 – lipiec 2014

Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Lipiński Spółka Jawna

 • planowanie i zarządzanie produkcją,
 • zarządzanie jakością zgodnie z ISO 9001 (zakłady przeróbcze produkujące mączki oraz grysy dolomitowe i skaleniowe),
 • pełnienie obowiązków osoby wyższego dozoru,
 • kierowanie zespołem pracowników, rozdział zadań, wydawanie poleceń,
 • udział w procesach reklamacyjnych w tym wyjazdy na reklamacje,
 • tworzenie nowych produktów, przeprowadzanie prób technologicznych,
 • kontakty z kontrahentami oraz firmami transportowymi,
 • udział przy modernizacji zakładów przeróbczych, wprowadzaniu nowych urządzeń i systemów.

Współautor projektów 
Realizacja projektów jako współautor dla różnych firm z zakresu: górnictwo i geologia, rekultywacja, uwarunkowania środowiskowe.

Specjalista ds. jakości / dozór średni górniczy (egzamin zdany w OUG we Wrocławiu)
lipiec 2011 – listopad 201
Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Lipiński Spółka Jawna 2

 • planowanie i zarządzanie produkcją,
 • zarządzanie jakością zgodnie z ISO 9001 (zakłady przeróbcze produkujące mączki oraz grysy dolomitowe i skaleniowe),
 • pełnienie obowiązków osoby średniego dozoru,
 • kierowanie zespołem pracowników, rozdział zadań, wydawanie poleceń,
 • Realizacja projektów z zakresu: górnictwo i geologia, rekultywacja, uwarunkowania środowiskowe.
 • udział w procesach reklamacyjnych w tym wyjazdy na reklamacje,
 • tworzenie nowych produktów, przeprowadzanie prób technologicznych,
 • kontakty z kontrahentami oraz firmami transportowymi,
 • udział przy modernizacji zakładów przeróbczych, wprowadzaniu nowych urządzeń i systemów.

Współautor projektów 
Realizacja projektów jako współautor dla różnych firm z zakresu: górnictwo i geologia, rekultywacja, uwarunkowania środowiskowe.

Specjalista ds. jakości / dozór niższy górniczy (egzamin zdany w OUG we Wrocławiu)
październik 2009 – lipiec 2011
Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Lipiński i Mandrela Spółka Jawna

 • planowanie i zarządzanie produkcją,
 • zarządzanie jakością zgodnie z ISO 9001 (zakłady przeróbcze produkujące mączki oraz grysy dolomitowe i skaleniowe),
 • pełnienie obowiązków osoby niższego dozoru,
 • kierowanie zespołem pracowników, rozdział zadań, wydawanie poleceń,
 • udział w procesach reklamacyjnych w tym wyjazdy na reklamacje,
 • tworzenie nowych produktów, przeprowadzanie prób technologicznych,
 • kontakty z kontrahentami oraz firmami transportowymi,
 • udział przy modernizacji zakładów przeróbczych, wprowadzaniu nowych urządzeń i systemów.

Współautor projektów 
Realizacja projektów jako współautor dla różnych firm z zakresu: górnictwo i geologia, rekultywacja, uwarunkowania środowiskowe.

Specjalista ds. jakości / Stażysta w Dziale Górniczym
lipiec 2009 – październik 2009
Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Lipiński i Mandrela Spółka Jawna

 • zarządzanie jakością zgodnie z ISO 9001 (zakłady przeróbcze produkujące mączki oraz grysy dolomitowe i skaleniowe),
 • planowanie i zarządzanie produkcją,
 • udział w procesach reklamacyjnych w tym wyjazdy na reklamacje,
 • tworzenie nowych produktów, przeprowadzanie prób technologicznych,
 • kontakty z kontrahentami oraz firmami transportowymi,
 • udział przy modernizacji zakładów przeróbczych, wprowadzaniu nowych urządzeń i systemów,
 • staż w dziale górniczym.

Współautor projektów 
Realizacja projektów jako współautor dla różnych firm z zakresu: górnictwo i geologia, rekultywacja, uwarunkowania środowiskowe.

Stażysta w Dziale Górniczym (staż z Urzędu Pracy)
kwiecień 2009 – lipiec 2009
Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych Lipiński i Mandrela Spółka Jawna

Współautor projektów
2001 – 2009

Andrzej Witt dyplom mgisterski
Andrzej Witt dyplom za najlepszą pracę magiserską
Andrzej Witt wyższy dozór górniczy

ABW PROJEKT jest firmą realizującą projekty z zakresu: górnictwo odkrywkowe i geologia, oraz ochrona środowiska. Opracowujemy wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa potrzebne do uruchomienia i prowadzenia eksploatacji złoża. Działamy wyłącznie w oparciu o legalne oprogramowanie na licencjach komercyjnych m.in. takich firm jak: Autodesk (AutoCAD), Corel (CorelDRAW Graphics Suite), Microsoft, EKO-SOFT.

ABW PROJEKT is a company implementing projects for surface mining. Our company designs mines and prepares all documents required by law to start exploitation of the deposit. ABW PROJEKT uses only legal software on commercial licenses such as: Autodesk (AutoCAD), Corel (CorelDRAW Graphics Suite), Microsoft, EKO-SOFT and others.

Realizacja projektów z zakresu: górnictwo odkrywkowe, ochrona środowiska, geologia:
• Raporty oddziaływania na środowisko,
• Projekty zagospodarowania złóż,
• Projekty rekultywacji,
• Plany ruchu zakładów górniczych,
• Koncepcje eksploatacji złóż,
• Dodatki do projektów zagospodarowania złóż,
• Dodatki do planów ruchu zakładów górniczych,
• Wnioski o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
• Karty informacyjne przedsięwzięcia,
• Projekty techniczne zwałowisk,
• Operaty ewidencyjne,
• Dokumentacje geologiczne,
• Doradztwo w zakresie: górnictwo i geologia, rekultywacja, uwarunkowania środowiskowe.