O nas

Sylwetka właściciela:
Andrzej Bolesław Witt (ur. 1982 r. we Wrocławiu, właściciel ABW PROJEKT) – absolwent Politechniki Wrocławskiej. Studia dzienne ukończone z wynikiem dobrym na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii w 2008 roku z tytułem magistra inżyniera (kierunek: górnictwo i geologia; zakres: eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż). Praca magisterska nagrodzona jako najlepsza praca dyplomowa przez Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Bogate doświadczenie w projektowaniu z zakresu: górnictwo odkrywkowe oraz ochrona środowiska, wzbogacone wiedzą praktyczną zdobytą podczas ponad pięcioletniej pracy w dozorze ruchu zakładu górniczego (w latach 2009-2014), potwierdzone uprawnieniami wydanymi przez OUG (kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu). Kontynuacją dotychczasowej działalności w branży projektowej było założenie w 2015 roku ABW PROJEKT (firmy realizującej projekty z zakresu: górnictwo odkrywkowe i geologia, oraz ochrona środowiska). Realizacja kilkudziesięciu projektów jako: kierujący zespołem, autor lub współautor.

ABW PROJEKT jest firmą realizującą projekty z zakresu: górnictwo odkrywkowe i geologia, oraz ochrona środowiska. Opracowujemy wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa potrzebne do uruchomienia i prowadzenia eksploatacji złoża. Działamy wyłącznie w oparciu o legalne oprogramowanie na licencjach komercyjnych m.in. takich firm jak: Autodesk (AutoCAD), Corel (CorelDRAW Graphics Suite), Microsoft, EKO-SOFT.

ABW PROJEKT is a company implementing projects for surface mining. Our company designs mines and prepares all documents required by law to start exploitation of the deposit. ABW PROJEKT uses only legal software on commercial licenses such as: Autodesk (AutoCAD), Corel (CorelDRAW Graphics Suite), Microsoft, EKO-SOFT and others.

Realizacja projektów z zakresu: górnictwo odkrywkowe, ochrona środowiska, geologia:
• Raporty oddziaływania na środowisko,
• Projekty zagospodarowania złóż,
• Projekty rekultywacji,
• Plany ruchu zakładów górniczych,
• Koncepcje eksploatacji złóż,
• Dodatki do projektów zagospodarowania złóż,
• Dodatki do planów ruchu zakładów górniczych,
• Wnioski o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
• Karty informacyjne przedsięwzięcia,
• Projekty techniczne zwałowisk,
• Operaty ewidencyjne,
• Dokumentacje geologiczne,
• Konsulting.

Dyplom mgr
Dyplom za najlepszą pracę magiserską
Wyższy dozór górniczy
Średni dozór
Niższy dozór
AutoCAD
Opa03