O nas

Sylwetka właściciela:

Andrzej Bolesław Witt – absolwent Politechniki Wrocławskiej. Studia dzienne ukończone z wynikiem dobrym na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii w 2008 roku z tytułem magistra inżyniera (kierunek: górnictwo i geologia; zakres: eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż). Praca magisterska nagrodzona jako najlepsza praca dyplomowa przez Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej. Bogate doświadczenie w projektowaniu dla górnictwa odkrywkowego, wzbogacone wiedzą praktyczną zdobytą podczas ponad pięcioletniej pracy w dozorze ruchu zakładu górniczego oraz przeróbce kopalin, potwierdzone kolejno otrzymanymi zatwierdzeniami poprzez egzaminy zdane w Okręgowy Urzędzie Górniczym na:

 • osobę niższego dozoru ruchu specjalności techniczne górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • osobę średniego dozoru ruchu specjalności technicznej górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • osobę wyższego dozoru ruchu specjalności technicznej górniczej w zakładach górniczych odkrywkowych wydobywających węgiel brunatny lub wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych,

(świadectwa wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu).

Doświadczenie projektowe zdobyte przy realizacji prac projektowych m.in. takich jak:

 • Plan Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Surowców Mineralnych „Ruda” na lata 2016 – 2022; rok 2016;
 • Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Ruda” w granicach obszaru górniczego „Ruda 3”, rok 2015;
 • Plan Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Surowców Mineralnych „Turów” na lata 16.06.2015 – 16.06.2021, rok 2015;
 • Projekt Rekultywacji dla terenów Kopalni Surowców Mineralnych „Turów”, rok 2015;
 • Plan Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Surowców Mineralnych „Stoszyce” na lata 2015–2019, rok 2015;
 • Projekt Zagospodarowania Złoża surowca skaleniowego „Stary Łom”, rok 2008;
 • Projekt techniczny zwałowiska zewnętrznego nadkładu kopalni granitu: ”Strzeblów I”, rok 2008;
 • Aktualizacja programu ochrony środowiska gminy Szczawno Zdrój, rok 2009;
 • Aktualizacja planu gospodarki odpadami gminy Szczawno Zdrój, rok 2009;
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych, rok 2010;
 • Projekt rekultywacji Kopalni Kruszywa „Rakowice” –Wielkie teren po zlikwidowanym zakładzie przeróbczym Rakowice Wielkie”, rok 2010;
 • Projekt zagospodarowania złoża granitu „Pagórki Zachodnie (w gminie Sobótka)”, rok 2011;
 • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża granitu „Pagórki Zachodnie (w gminie Marcinowice), rok 2011;
 • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny granitu, ze złoża Strzeblów I metodą odkrywkową i przy użyciu materiałów wybuchowych, rok 2011;
  Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża granitu „Strzeblów I”, rok 2011,
 • Projekt zagospodarowania złoża granitu „Pagórki Zachodnie (w gminie Sobótka)”, rok 2011;
 • Projekt zagospodarowania złoża skalenia „Stary Łom”, rok 2012;
 • Projekt zwałowiska nadkładu dla kopalni skalenia „Stary Łom”, rok 2012;
 • Projekt zwałowiska nadkładu przy południowo wschodniej granicy złoża „Strzeblów I”, rok 2012;
 • „Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża surowca skaleniowego „Stary Łom”, rok 2013;
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża skalenia „Pagórki Wschodnie”, rok 2013;
 • Projekt Zagospodarowania Złoża „Pagórki Wschodnie”, rok 2014.

ABW PROJEKT działa wyłącznie w oparciu o legalne oprogramowanie na licencjach komercyjnych m.in. takich firm jak: Autodesk (AutoCAD 2017 LT), Corel (CorelDRAW Graphics Suite X6), Microsoft, EKO-SOFT (OPA03 wersja 5.11).

Dyplom mgrDyplom za najlepszą pracę magiserską

Wyższy dozór górniczyŚredni dozórNiższy dozór    AutoCAD

Opa03