Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia część 1

Kto posiada uprawnienia do sporządzania Raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć?

Uprawnienia do sporządzania Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nadaje Art. 74a. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), brzmi on następująco:

Art. 74a. 1. Prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 sporządza osoba, o której mowa w ust. 2.

2...

Uncategorized
Czytaj więcej

Gadżety reklamowe

Dzisiaj ABW PROJEKT wzbogacił się o kolejne gadżety reklamowe tym razem są to magnesy. Przypomnijmy, że dysponujemy również od dłuższego czasu eleganckimi długopisami reklamowymi. Została zamówiona większa partia, na pewno starczy dla każdego. Zdjęcia poniżej.

Nasze długopisy.

Magnes na mojej lodówce.

Uncategorized
Czytaj więcej