Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia część 1

Kto posiada uprawnienia do sporządzania Raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć?

Uprawnienia do sporządzania Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nadaje Art. 74a. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), brzmi on następująco:

Art. 74a. 1. Prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 sporządza osoba, o której mowa w ust. 2.

2...

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Uwarunkowania środowiskowe
Czytaj więcej

Gadżety reklamowe

Dzisiaj ABW PROJEKT wzbogacił się o kolejne gadżety reklamowe tym razem są to magnesy. Przypomnijmy, że dysponujemy również od dłuższego czasu eleganckimi długopisami reklamowymi. Została zamówiona większa partia, na pewno starczy dla każdego. Zdjęcia poniżej.

Nasze długopisy.

Magnes na mojej lodówce.

Uncategorized
Czytaj więcej

Uwarunkowania wznowienia eksploatacji złoża surowca skaleniowego Stary Łom w aspekcie ochrony przyległych zabudowań mieszkalnych

Tytuł: Uwarunkowania wznowienia eksploatacji złoża surowca skaleniowego Stary Łom w aspekcie ochrony przyległych zabudowań mieszkalnych

Determinants of exploitation resumption of Stary Łom feldspar deposit in the aspect of adjacent residential buildings protection.

Streszczenie: Przedstawiono problem eksploatacji złoża zlokalizowanego w pobliżu zabudowań mieszkalnych, którego eksploatacja została zakończona w latach 60-tych. Ponowne wydobycie surowca ze złoża stało się technicznie możliwe i opłacalne w związku z rozwojem technologii urabiania skał. Bliskość zabudowań mieszkalnych wymaga ograniczenia urabiania materiałem wybuchowym, stąd w pewnych fragmentach złoża istnieje konieczność zastosowania mechanicznych metod urabiania.

Problem of exploitation of a de...

Gónictwo odkrywkowe
Czytaj więcej

Zapomniana kopalnia

  1. Wstęp.

Mało kto słyszał o położonej 40 kilometrów na południowy zachód od Wrocławia nieczynnej, podziemnej kopalni magnezytu Wiry. Kopalnia usytuowana jest w obrębie masywu serpentynitowego Gogołów-Jordanów na północnym przedpolu wzgórz Kiełczyńskich w miejscowości Wiry. Dojazd nie stanowi problemu. Prowadzi do niej kilka dróg z takich miejscowości jak Sobótka, Świdnica czy Dzierżoniów. Na początku lat pięćdziesiątych rozpoczęto inwestycje w Wirach, będących kontynuacją poniemieckiej głębinowej kopalni w Sobótce (zamkniętej w 1963 roku). Obecnie, pomimo zaprzestania przed dziewięcioma laty eksploatacji, kopalnia nie została zlikwidowana. Nadal prowadzone są następujące prace: pompowanie wody, wentylacja oraz konserwacja wyrobisk głównych...

Górnictwo podziemne
Czytaj więcej