Uwarunkowania wznowienia eksploatacji złoża surowca skaleniowego Stary Łom w aspekcie ochrony przyległych zabudowań mieszkalnych

Tytuł: Uwarunkowania wznowienia eksploatacji złoża surowca skaleniowego Stary Łom w aspekcie ochrony przyległych zabudowań mieszkalnych

Determinants of exploitation resumption of Stary Łom feldspar deposit in the aspect of adjacent residential buildings protection.

Streszczenie: Przedstawiono problem eksploatacji złoża zlokalizowanego w pobliżu zabudowań mieszkalnych, którego eksploatacja została zakończona w latach 60-tych. Ponowne wydobycie surowca ze złoża stało się technicznie możliwe i opłacalne w związku z rozwojem technologii urabiania skał. Bliskość zabudowań mieszkalnych wymaga ograniczenia urabiania materiałem wybuchowym, stąd w pewnych fragmentach złoża istnieje konieczność zastosowania mechanicznych metod urabiania.

Problem of exploitation of a de...

Gónictwo odkrywkowe
Czytaj więcej

Zapomniana kopalnia

  1. Wstęp.

Mało kto słyszał o położonej 40 kilometrów na południowy zachód od Wrocławia nieczynnej, podziemnej kopalni magnezytu Wiry. Kopalnia usytuowana jest w obrębie masywu serpentynitowego Gogołów-Jordanów na północnym przedpolu wzgórz Kiełczyńskich w miejscowości Wiry. Dojazd nie stanowi problemu. Prowadzi do niej kilka dróg z takich miejscowości jak Sobótka, Świdnica czy Dzierżoniów. Na początku lat pięćdziesiątych rozpoczęto inwestycje w Wirach, będących kontynuacją poniemieckiej głębinowej kopalni w Sobótce (zamkniętej w 1963 roku). Obecnie, pomimo zaprzestania przed dziewięcioma laty eksploatacji, kopalnia nie została zlikwidowana. Nadal prowadzone są następujące prace: pompowanie wody, wentylacja oraz konserwacja wyrobisk głównych...

Górnictwo podziemne
Czytaj więcej